Nieuws

WSNP advocaat inhuren

Thursday, 19-3-2015  

Bent u op zoek naar een WSNP advocaat? WSNP staat voor Wet Sanering Natuurlijke Personen. U krijgt met deze wet te maken op het moment dat u in de schulden raakt en niet meer zelf in staat bent om deze schulden af te betalen. WSNP-zaken is onderdeel van Blat advocaten en u kunt er terecht op het moment u geen toegang krijgt tot de Wet Sanering Natuurlijke Personen of met andere woorden ‘u wordt niet toegelaten tot de schuldsanering. Een WSNP advocaat kan u bijstaan in een dergelijk geval om er voor te zorgen dat u alsnog toegang krijgt tot de schuldsanering en een schone lei. Ook kunt u een WSNP advocaat in de arm nemen als de kans bestaat dat uw sanering tussentijds wordt beëindigd, bij een weigering van een schone lei en wanneer u anderszins in beroep wilt komen tegen een uitspraak. Om in de schuldsanering terecht te komen moet u aan een aantal eisen voldoen en deze eisen zijn streng. Ze worden altijd gecontroleerd. Een van de belangrijkste eisen die worden gesteld is dat u niet eerder in de schuldsanering mag hebben gezeten. Dat wil zeggen; de afgelopen tien jaar. Daarnaast is het belangrijk dat u werkelijk niet in staat bent om de schulden die u heeft gemaakt af te betalen. Een WSNP advocaat kan u de regels en eisen op het gebied van de schuldsanering uitleggen en u bijstaan op het moment dat u volgens u onterecht geweigerd bent. In sommige gevallen kan het voorkomen dat uw sanering wordt stop gezet. Er wordt dan gesproken van tussentijdse beëindiging van het WSNP. Een WSNP advocaat kan u dan bijstaan. De WSNP advocaat onderzoekt uw zaak en kan er voor zorgen dat u alsnog in de sanering komt. Voor u een beroep doet op een WSNP advocaat, doet u er verstandig aan om na te gaan of u aan de vaste eisen voldoet om überhaupt aanspraak te maken op de regeling. Wat zijn de belangrijkste eisen om in de WSNP te komen?

  • U moet op geen enkele manier in staat zijn om de schulden af te betalen
  • Uw schulden zijn aanvankelijk te goeder trouw ontstaan
  • Het moet helder zijn dat u aan de verplichtingen van de wet kunt voldoen
  • U mag niet eerder gebruik hebben gemaakt van de WSNP
  • U moet voorafgaand aan de WSNP het minnelijk traject hebben doorlopen

WSNP advocaat van Blat advocaten

Voor het inschakelen van een WSNP advocaat kunt u bij uitstek terecht bij Blat advocaten. Wij helpen u wanneer u het minnelijk traject heeft doorlopen via de gemeente of de stadbank. Een WSNP advocaat helpt u tevens wanneer er een verzoek is gedaan voor de toelating tot de Wet Sanering Natuurlijke Personen. Daarnaast kan een WSNP advocaat u helpen op het moment dat het verzoek is afgewezen en wij reden zien om hiertegen in beroep te gaan. Het is van het grootste belang dat op het moment dat u tegen de uitspraak van de rechter voor afwijzing van de Wet Sanering Natuurlijke Personen in beroep wilt komen, u dit ook snel doet. U heeft hiervoor namelijk niet lang de tijd. Binnen acht dagen moet het beroep tegen de uitspraak worden ingediend en daarvoor heeft u de hulp van de advocaat hard nodig. Deze advocaat weet namelijk alles van de regels omtrent uw verzoek en staat u bij in uw zaak. U vergroot uw kansen aanzienlijk door gebruik te maken van de WSNP advocaat omdat Blat advocaten alleen maar met de beste advocaten werken die alles weten van zaken WSNP. Op het moment dat u niet aan alle eisen voldoet die worden gesteld wanneer u een advocaat in de arm wilt nemen, dan zult u waarschijnlijk ook niet worden toegelaten tot de sanering en dat is vervelend, want u wilt graag met een schone lei beginnen. Niemand vindt het leuk om aanspraak te moeten doen op een plaats in de schuldsanering, maar soms ontstaan er omstandigheden waarin er niets anders meer op zit en dan zult u er rekening mee moeten houden dat de sanering de enige oplossing is om op een bepaald moment weer met een schone lei te kunnen beginnen.

De Wet Sanering Natuurlijk personen

Waar hebben we het precies over als we het hebben over de Wet Sanering Natuurlijke personen? Mensen die in de schulden terecht komen kunnen een beroep doen op de WSNP. Dit kan op het moment dat de schulden niet meer te overzien zijn en een persoon er zelf dus niet meer uitkomt. De wet maakt een aflosplan waarin er in jaarplannen wordt bepaald wat er moet worden afbetaald. Alle verdiensten die in deze tijd worden gemaakt, gaan direct naar de sanering en de jaren dat mensen dan ook in de sanering zitten worden zij volledig gecontroleerd. Dat is niet iets waar iedereen op zit te wachten maar soms zijn situaties zo dramatisch dat er niets anders op zit. De sanering is de plek waar mensen als laatste middel uitkomen en dan is het ook erg vervelend als u geweigerd wordt. Voor een dergelijk geval kunt u terecht bij een speciale WSNP advocaat die u kan bijstaan om alsnog in de sanering te komen. Deze WSNP advocaat heeft zich helemaal toegelegd op zaken WSNP en kan u goed van dienst zijn om de kans dat u in de sanering komt te vergroten. Neem contact op met de advocaten van Blat en zorg dat u op tijd in beroep komt. Verhoog uw kansen.

Meer van wsnp-zaken.nl

Deel dit bericht op social media


Comments are closed.